Volmacht Formulier Particulieren

VOLMACHT

Hierbij geeft ondergetekende last en volmacht aan Juridisch Adviesbureau Local Tax, gevestigd te Groningen, om diens juridische aangelegenheden te behartigen in een bezwaarprocedure terzake van de waardevaststelling uit hoofde van de Wet WOZ terzake van de woning met adres