Elke gemeente stelt zelf de tarieven vast. Deze tarieven verschillen per gemeente.

Voorbeeld

WOZ-waarde woning gemeente Eindhoven 2018: € 300.000
Na bezwaar volgt verlaging WOZ-waarde: € 267.000

(Waarderingskamer: in 2016 werd 48,3 % van de bezwaarschriften toegewezen en de WOZ-waarde van een woning gemiddeld met 11% verlaagd).
Deze verlaging van de WOZ-waarde leidt voor de eigenaar van een woning tot:

  • een lagere aanslag onroerendezaakbelasting (Gemeente)
  • een lagere aanslag watersysteemheffing gebouwd (Waterschap)
  • een lagere aanslag Inkomstenbelasting door een lagere eigenwoningforfait (Belastingdienst)

Totale besparing: € 130,00 > tot € 165,00
Deze besparing is afhankelijk van uw belastingtarief Inkomstenbelasting!

De besparing in uw eigen gemeente kunt u hier berekenen.
Dit voordeel wordt nog veel groter, omdat bespaarbelasting.com als enige ook met succes bezwaar maakt tegen andere heffingen op uw aanslag dan de onroerendezaakbelasting!
In 2018 betaalt een eigenaar van woning gemiddeld bijna € 800,00 aan andere heffingen van gemeenten (rioolheffing en afvalstoffenheffing) en waterschappen (watersysteemheffing en zuiveringsheffing). Huurders van woningen betalen gemiddeld bijna € 500,00.

Voor ondernemers en sportverenigingen is de OZB-besparing vele malen hoger. Bedrijfspanden en sportaccommodaties hebben namelijk meestal een veel hogere WOZ-waarde dan woningen. Een verlaging is dan eenvoudiger te realiseren.
Ook zij kunnen profiteren van een nog hogere besparing omdat bespaarbelasting.com ook bezwaar maakt tegen alle andere heffingen van gemeenten (rioolheffing) en waterschappen (watersysteemheffing en zuiveringsheffing).

Bespaar Belasting
Postbus 8565
NL 5605 KN Eindhoven

WOZ Bespaarcalculator
Vereniging Eigen Huis