Meest gestelde vragen aan bespaarbelasting.com

De wet Waardering Onroerende Zaken bevat de uitgangspunten voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van de belastingheffing door gemeenten, waterschappen en belastingdienst.

De WOZ-waarde wordt door overheden gebruikt voor:
• Onroerende-zaakbelasting (gemeenten)
• Watersysteemheffing gebouwd (waterschappen)
• Bepaling eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (belastingdienst)
• Bepaling over welke waarde ondernemers en bedrijven voor de inkomstenbelasting resp. vennootschapsbelasting mogen afschrijven op gebouwen (belastingdienst)
• Waardering van een woning voor erf- of schenkbelasting (belastingdienst)

De WOZ-waarde is van belang voor:
• eigenaren van woningen
• eigenaren en gebruikers (huurders) van bedrijfspanden en sportaccommodaties
• verkrijgers van woningen wegens een erfenis of schenking

Ja. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeente binnen 6 weken na de datum op de WOZ-beschikking. U bent geen kosten aan de gemeente verschuldigd.

Ja. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeente binnen 6 weken na de datum op de aanslag. U bent geen kosten aan de gemeente verschuldigd.

Ja. U hoeft slechts een aantal gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en een volmacht digitaal te ondertekenen en aan ons te e-mailen via
Hoe werkt het ? Met de volmacht geeft u ons toestemming voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift.

Ja. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het waterschap binnen 6 weken na de datum op de aanslag. U bent geen kosten aan het waterschap verschuldigd.

Ja. U hoeft slechts een aantal gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en een volmacht digitaal te ondertekenen en aan ons te e-mailen via
Hoe werkt het ? Met de volmacht geeft u ons toestemming voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift.

Uitgangspunt is dat een bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking en/of andere gemeentebelasting 2017 in 2017 wordt afgehandeld. Gemeenten hebben slechts beperkt recht op uitstel. Dit geldt eveneens voor aanslagen waterschapsbelastingen.

Ja. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen 6 weken na de datum op de uitspraak op bezwaar. U bent griffierechten aan de rechtbank verschuldigd. Deze bedragen € 46 voor particulieren en € 333 voor bedrijven en sportverenigingen (2017). Dit bedrag krijgt u terug van de gemeente of waterschap, indien het beroep wordt toegewezen.

Ja. U hoeft slechts een aantal gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en een volmacht digitaal te ondertekenen en aan ons te e-mailen via
Hoe werkt het ? Met de volmacht geeft u ons toestemming voor het opstellen en indienen van een beroepschrift.

Indien de gemeente of waterschap ons bezwaarschrift toewijst en de aanslag verlaagt is de gemeente of het waterschap wettelijk verplicht u een vergoeding voor onze werkzaamheden te betalen. Juridisch Adviesbureau Local Tax en u komen overeen dat deze vergoeding door de gemeente of waterschap rechtstreeks aan ons wordt voldaan. Dit geldt ook als uw beroepschrift door de rechtbank wordt toegewezen. U bent ons niets verschuldigd, indien het bezwaar-of beroep wordt afgewezen. Het aan de rechtbank betaalde griffierecht ontvangt u dan niet terug van de rechtbank. U betaalt ons € 5, indien het bezwaarschrift of beroepschrift wordt toegewezen, maar geen of geen volledige proceskostenvergoeding wordt toegekend.