Meest gestelde vragen aan bespaarbelasting.com

De wet Waardering Onroerende Zaken bevat de uitgangspunten voor de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van de belastingheffing door gemeenten, waterschappen en belastingdienst.

De WOZ-waarde wordt door overheden gebruikt voor:
• Onroerende-zaakbelasting (gemeenten)
• Watersysteemheffing gebouwd (waterschappen)
• Bepaling eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (belastingdienst)
• Bepaling over welke waarde ondernemers en bedrijven voor de inkomstenbelasting resp. vennootschapsbelasting mogen afschrijven op gebouwen (belastingdienst)
• Waardering van een woning voor erf- of schenkbelasting (belastingdienst)

De WOZ-waarde is van belang voor:
• eigenaren van woningen.
• eigenaren en gebruikers (huurders) van bedrijfspanden en sportaccommodaties.
• verkrijgers van woningen wegens een erfenis of schenking.

Ja. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeente binnen 6 weken na de datum op de WOZ-beschikking. U bent geen kosten aan de gemeente verschuldigd.

Ja. Een bezwaar moet worden ingediend bij de gemeente binnen 6 weken na de datum op de aanslag.U bent geen kosten aan de gemeente verschuldigd.

Ja. U hoeft slechts een aantal gegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier. Hoe werkt het ?

Ja. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het waterschap binnen 6 weken na de datum op de aanslag. U bent geen kosten aan het waterschap verschuldigd.

Ja. U hoeft ook voor bezwaar tegen die belastingen slechts een aantal gegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier. Hoe werkt het ?

Ja. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen 6 weken na de datum op de uitspraak op bezwaar.

Ja. Wij kunnen een beroepschrift indienen aan de hand van de gegevens die uheeft ingevuld op het aanmeldformulier.

Indien de gemeente of waterschap het bezwaarschrift toewijst en de aanslag verlaagt is de gemeente of waterschap wettelijk verplicht u een vergoeding voor onze werkzaamheden te betalen. Juridisch Adviesbureau Local Tax en u komen overeen dat deze vergoeding door de gemeente of waterschap rechtstreeks aan ons of door u aan ons wordt voldaan. Dit geldt ook als de rechtbank uw beroep toewijst.
U bent niets verschuldigd aan ons indien het bezwaar of beroep wordt afgewezen.