Een te hoge WOZ waarde voor uw woning, bedrijfspand of sportaccommodatie? ? Dat betekent:

· Een te hogeaanslag onroerend-zaakbelasting.
· Een te hoge aanslag waterschapsbelasting.
· Een te hoge aanslag Inkomstenbelasting.
· Een te hoge aanslag IB/VPB voor ondernemers door minder afschrijvingsmogelijkheden.
· Een te hoge aanslag erf-of schenkingsbelasting bij erven of schenken woning.
· Een te hoge aanslag IB/VPB voor ondernemers door minder afschrijvingsmogelijkheden.

Met bespaarbelasting.com bespaart u snel, eenvoudig en slechts tegen een kleine vergoeding van € 2,50 administratiekosten. De besparing kunt u hier berekenen.

Bespaarbelasting.com maakt bovendien bezwaar tegen ALLE belastingen op uw aanslagbiljet. Ook tegen rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelastingen.
Uw voordeel wordt daarmee nog veel groter!,